Thanatopraxie

Thanatopraxie toegestaan in Nederland

bos-2Thanatopraxie is een lichte vorm van balseming, die het mogelijk maakt een lichaam gedurende maximaal veertien dagen te conserveren. Het woord thanatopraxie is afgeleid van het Griekse woord thanatos = dood. Bij leven kan iemand de wens uitspreken om deze vorm van balseming na zijn overlijden op zijn lichaam toe te passen. Ook nabestaanden kunnen deze keuze voor een overledene maken, op voorwaarde dat diegene bij leven niet expliciet heeft aangegeven dat hij dit niet wil.

Thanatopraxie maakt het gebruik van koeling voor het merendeel overbodig. Het lichaam blijft in goede conditie. Hoe nabestaanden dit ervaren is zeer persoonlijk: het lichaam blijft onveranderlijk, wat wellicht voor sommigen het afscheid moeilijker maakt. Anderen stellen die onveranderlijkheid juist op prijs. Als geen thanatopraxie wordt toegepast, zien nabestaanden vaak toch een lichte verandering in het uiterlijk van de overledene, wat een subtiele aanwijzing kan zijn van de overgangsfase van leven naar het moment dat de achterblijvers definitief afscheid moeten nemen.

Concluderend kan men stellen dat het wel of niet toepassen van thanatopraxie een zeer persoonlijke keuze is. Op 1 januari 2010 is de gewijzigde Wet op de Lijkbezorging van kracht geworden. Daarmee behoort thanatopraxie nu tot de (wettelijke) mogelijkheden. Vanzelfsprekend kan Van Bruchem Uitvaartverzorging thanatopraxie verzorgen.