Uitvaartdienst

bosIndien gewenst bespreken we de kerk en/of leggen we contact met een geestelijke. In overleg met de geestelijke wordt er dan invulling gegeven aan de uitvaartdienst of plechtigheid.

Ook kunnen wij zorgen voor het maken van de liturgieën. Wanneer u niet kerkelijk bent maar wel een plechtigheid wilt en daar zelf de mogelijkheden niet voor heeft, kunnen wij ook dit voor u realiseren.

 

Na de uitvaart

Waar krijgt u allemaal mee te maken na de uitvaart? Na de uitvaart moet vaak nog veel geregeld worden.

Bijvoorbeeld: Instanties moeten worden ingelicht, zoals pensioen en/of verzekeringen. Financiën moeten worden afgehandeld. Eventuele aanwezige levens- of overlijdensrisico verzekeringen moeten worden geïnd. Om niets te vergeten van hetgeen er na de uitvaart geregeld moet worden ontvangt u van ons bij het regelen van de uitvaart de "GIDS NA OVERLIJDEN". In deze gids zijn alle belangrijke zaken opgenomen waarmee u na een overlijden te maken kunt krijgen.

Mocht u eerder kennis willen nemen van de "GIDS NA OVERLIJDEN", dan kunt u die bij ons bestellen.